Tag Archives: tư vấn luật

Vi phạm liên quan đến Covid-19

08 vi phạm liên quan đến Covid-19

Thời điểm Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán và lây lan ra toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhằm phòng chống sự lây lan trong cộng đồng và đặc biệt sự lây lan của các hành vi làm người dân hoang mang lo lắng. Luật pháp Việt nam đã mô tả chi tiết […]

Dịch vụ tư vấn luật đất đai

Dịch vụ tư vấn luật đất đai

Đất đai là tài sản có giá trị lớn, cho nên các rủi ro và tranh chấp xoay quanh lĩnh vực này tương đối nhiều. Dịch vụ tư vấn luật đất đai ra đời để hỗ trợ khách hàng

Call now