Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Vi phạm liên quan đến Covid-19

08 vi phạm liên quan đến Covid-19

Thời điểm Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán và lây lan ra toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhằm phòng chống sự lây lan trong cộng đồng và đặc biệt sự lây lan của các hành vi làm người dân hoang mang lo lắng. Luật pháp Việt nam đã mô tả chi tiết […]

Call now